ชื่อบริษัทประกัน

เบอร์แจ้งอุบัติเหตุ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-285-8888 หรือ 1620
 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-309-5888
 บริษัท เคเอสเค ประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) 02-022-1100
 บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด 02-238-0837
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-662-8999 
 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-686-8616
 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-239-2200 , 1736 กด 1
 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-670-4444 กด 1
 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-640-4500
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-209-3299
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-878-7000
 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-630-9055 หรือ 1352
 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-911-4488
 บริษัท ประกันภัยคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) 02-257-8080
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 02-695-0700
 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1484
 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-641-3500 หรือ 1557
 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-657-2555 หรือ 02-657-2525
 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-792-5555 กด 1 หรือ 1729 กด 1
 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1596
 บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-638-9333
 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-267-7777 หรือ 1726
 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) 02-869-3333
 บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-788-8000 หรือ 02-788-8888 กด 1
 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-206-5488 ต่อ 02-203-9700
 บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-620-8000
 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-247-9261
 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1790
 บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-649-1999
 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-613-0123 กด 1
   บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-2029572 , 02-202-9585
 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 02-206-5466
  บมจ. สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ (ประเทศไทย) 02-118-7400