มาดู 8 วิธีประหยัดเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์กันเถอะ

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 เป็นประกันที่ให้คุ้มครองแบบครอบคลุมที่สุด ค่าเบี้ยประกันก็จะสูงขึ้นไปตามทุนประกันและประเภทการซ่อม นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ราคาเบี้ยประกันชั้น 1 ต่างกัน แล้วจะทำอย่างไร จึงจะทำให้เบี้ยถูกลง วันนี้เรามีวิธีมานำเสนอ

1. ระบุชื่อผู้ขับขี่ วิธีนี้จะเหมาะสำหรับรถยนต์ที่มีผู้ขับขี่ประจำไม่เกิน 2 คน โดยต้องระบุชื่อ และอายุของผู้ขับขี่ เบี้ยประกันที่ต้องจ่ายในแต่ละปีก็จะลดลงจากราคาปกติ 5-20% ตามช่วงอายุของผู้ขับขี่ที่ระบุ ดังนี้
อายุ 18-24 ปี ส่วนลดเบี้ย 5%
อายุ 25-35 ปี ส่วนลดเบี้ย 10%
อายุ 36-50 ปี ส่วนลดเบี้ย 15%
อายุ 50 ปีขึ้นไป ส่วนลดเบี้ย 20%

ในกรณีที่ผู้ขับขี่ที่ต้องการระบุชื่อในกรมธรรม์มีอายุอยู่คนละช่วงกัน บริษัทประกันจะให้ส่วนลดเบี้ยประกันเท่ากับส่วนลดของผู้ที่มีอายุน้อยที่สุด เช่น ระบุชื่อผู้ขับขี่เป็นลูกอายุ 20 ปี และพ่ออายุ 50 ปี ส่วนลดเบี้ยที่ได้รับจะเท่ากับ 5% เป็นต้น

การระบุชื่อผู้ขับขี่เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดค่าเบี้ยประกันลงได้ แต่สำหรับครอบครัวที่มีผู้ใช้รถยนต์ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป อาจไม่เหมาะกับการใช้วิธีระบุชื่อผู้ขับขี่มาลดหย่อนค่าเบี้ยประกัน เพราะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ แล้วผู้ขับขี่ไม่ได้มีชื่อระบุอยู่ในกรมธรรม์ จะถูกเรียกเก็บค่าความเสียหายส่วนแรกไม่เกิน 8,000 บาท

2. รับความเสี่ยงไว้เองบางส่วน ด้วยการซื้อความเสียหายส่วนแรก (Deductible) หรือค่าความเสียหายส่วนที่ผู้ขับขี่จะรับผิดชอบเองเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในแต่ละครั้ง โดยทั่วไป บริษัทประกันจะให้เลือกค่าความเสียหายส่วนแรกได้ตั้งแต่ 1,000-5,000 บาท ต่อการเคลมแต่ละครั้ง ทำให้สามารถประหยัดค่าเบี้ยประกันได้ส่วนหนึ่ง เช่น เลือกค่าความเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท อาจทำให้ได้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันจากยอดปกติที่ต้องจ่าย 5,000 บาท (ส่วนลดเบี้ยประกันอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท) ทั้งนี้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยเราเป็นฝ่ายผิด เราจะต้องจ่ายเงินรับผิดชอบความเสียหายเท่ากับค่าความเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท ตามที่ระบุในกรมธรรม์ เป็นต้น

วิธีนี้จะเหมาะกับผู้ขับขี่รถที่มีความมั่นใจ มีประสบการณ์ในการขับรถสูง รวมถึงยอมรับความเสี่ยงจากการขับขี่รถยนต์ของตัวเองได้บางส่วน

3. ขับรถดี…ก็มีส่วนลด การใช้รถอย่างระมัดระวัง ไม่มีการเคลมเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา หรือมีการเคลมแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิด จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นปีละขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขับรถดีในปีแรก รับส่วนลด 20% ในปีต่อมา
ขั้นที่ 2 ขับรถดี 2 ปีติดต่อกัน รับส่วนลด 30%
ขั้นที่ 3 ขับรถดี 3 ปีติดต่อกัน รับส่วนลด 40%
ขั้นที่ 4 ขับรถดีติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป รับส่วนลด 50%

การขับรถดี ขับด้วยความระมัดระวัง ช่วยให้เบี้ยประกันที่จ่ายในปีต่อมาลดลงได้ แต่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายผิด ส่วนลดประวัติดีจะลดลงทีละขั้น เช่น มีส่วนลดประวัติดี 30% แต่ในปีนั้นเกิดอุบัติเหตุและเราเป็นฝ่ายผิด ส่วนลดประวัติดีจะเหลือ 20% เป็นต้น ทั้งนี้ หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เช่น รถชน ในปีเดียวกันตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป โดยเราเป็นฝ่ายผิด และมีค่าซ่อมสูงกว่าเบี้ยประกันรวม 2 ครั้งที่จ่ายไปเกิน 200% ก็จะถูกลดส่วนลดเบี้ยประกันลงทีเดียว 2 ขั้น

4. ลดทุนประกัน ปกติแล้วประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 จะให้ความคุ้มครองทุนประกัน ประมาณ 70-80% แต่ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง หลายบริษัทจึงทำเคมเปญประกันภัยชั้น1 ที่ให้ความคุ้มครองไม่ถึงทุนประกัน เช่น ให้ความคุ้มครองทุนประกันรถยนต์ ที่เอาประกัน 100,000 บาท เป็นต้น ถ้าลูกค้ารับความเสี่ยงที่เหลือได้ ก็จะทำให้เบี้ยประกันถูกลง
5. ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ การติดตั้งกล้องติดรถยนต์ไว้บนรถยนต์นั้น สามารถช่วยลดราคาค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ไปได้มากถึง 5-10% โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งคุณจะต้องแสดงหลักฐานการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ภายในรถคันเอาประกันให้กับบริษัทประกันภัยเพื่อรับส่วนลดโดยผู้ที่มีกล้องติดตั้งอยู่ในรถยนต์ที่ซื้อประกันภัยไปก่อนวันที่ 3 มีนาคม 2560 สามารถขอรับส่วนลดเบี้ยประกันภัยย้อนกลังกับบริษัทได้ด้วย
การใช้มาตรการนี้ช่วยจูงใจให้คนไทยติดตั้งกล้องในรถยนต์มากขึ้นเพราะเมื่อมีการติดตั้งกล้องแล้วทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์มีความระมัดระวังและกังวลว่ามีกล้องที่ติดตั้งอยู่กับรถยนต์คันอื่นบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการกระทำผิดกฎจราจรทำให้การขับขี่ทุกครั้งต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นซึ่งสามารถลดอุบัติเหตุทางท้องถนนลงได้
นอกจากนี้หลักฐานการเกิดอุบัติเหตุที่ถูกบันทึกได้โดยกล้องติดรถยนต์ยังสามารถช่วยให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย
6. ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ลดเบี้ยประกันรถยนต์ได้
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการเริ่มขายประกันรถยนต์ “ปลอดแอลกอฮอล์” ซึ่งสามารถลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ถึง 10% ซึ่งโครงการนี้ออกมาเพื่อคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะ และคาดหวังว่าจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุลงไป โดยจะเพิ่มเอกสารแนบท้ายมาพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัย มีรายละเอียดว่า สามารถใช้ได้สำหรับประกันรถยนต์ ทุกประเภท ซึ่งจะไม่คุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกและไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ หากผู้ขับขี่ขณะที่เกิดอุบัติเหตุมีแอลกอฮอล์ในเลือด (เว้นแต่ว่าการมีแอลกอฮอล์ในเลือดนั้นเกิดจากการรับประทานยาบางชนิด แต่จำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไว้ไม่เกินกว่า 10 มก.)

นั่นหมายความว่า ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันเอาประกันที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดขณะที่เกิดเหตุ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกเอง โดยบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมแก่บุคคลภายนอกไปก่อน แล้วจะเรียกเก็บกับผู้ขับขี่ในภายหลัง โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายคืนให้กับบริษัทประกันภัยภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องเรียนจากบริษัท แต่ประกันภัยรถยนต์ ชนิดนี้ก็มีข้อยกเว้นเช่นกันคือ หากเกิดเหตุแล้วผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูก จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ตามปกติ แม้จะมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกิด 10 มก. ก็ตาม

7.ส่วนลดประวัติดี แบบกลุ่ม
ถ้าท่านมีรถยนต์ตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป
ซึ่งจดทะเบียนชื่อเดียวกัน ไม่เคยมีเคลมเลยในปีที่ผ่านมา
หรือมีเคลมแต่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิด ท่านจะได้รับส่วนลดประวัติดี แบบกลุ่ม ดังนี้
– ประกันรถยนต์ 3- 9 คัน ส่วนลด 30 %
– ประกันรถยนต์ 10- 19 คัน ส่วนลด 35 %
– ประกันรถยนต์ 20 คัน ส่วนลด 40 %

หมายเหตุ
ส่วนลดกลุ่มที่ได้ ไม่จำเป็นต้องมากกว่าส่วนลดเดี่ยวเสมอไป เพราะส่วนลดมีหลายปัจจัย
ขึ้นอยู่กับ ยี่ห้อรถยนต์ เงื่อนไขที่กำหนดแต่ละบริษัท โปรโมชั่น ประวัติการเคลม
อื่นๆ ทำให้การแยกทำเดี่ยว ไม่นำรถยนต์เข้าระบบกลุ่ม สามารถลดเบี้ยได้มากกว่า

8. สมัครสมาชิกกับศรีกรุงโบรคเกอร์นอกจากลูกค้าจะได้ส่วนข้อที่ 1-7 แล้ว ยังมีสิทธิได้ส่วนลดในฐานะที่เป็นสมาชิกของศรีกรุงโบรคเกอร์อีกด้วย สนใจติดต่อสมาชิกศรีกรุงทั่วประเทศ

หากท่านต้องการที่จะปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ พรบ. ประกันรถ ประกันภัยต่างๆ หรือสนใจสมัครเป็นสมาชิกตัวแทนนายหน้าเพื่อรับส่วนลด หรือต้องการทำเป็นอาชีพเสริมทางทีมเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน ยินดีให้บริการและคำปรึกษา
สนใจสมัครสมาชิกคลิกที่นี่ : สมัครสมาชิก
ไอดีไลน์ : 0615414989
เบอร์โทรศัพท์ : 061-541-4989
ซื้อประกันภัยออนไลน์ คลิก : https://prakuntookdee.724friends.com/