จริงอยู่ที่ช่วงนี้คนเราเริ่มตระหนักเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกาย หรือแม้แต่เรื่องของประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกัน?

แต่เศรษฐกิจแบบนี้ใครก็ลำบาก อะไรประหยัดได้ก็อยากจะประหยัด แม้แต่ค่าประกัน! ?

.
คปภ. เผย ช่วงปีที่ผ่านมาคนไทยปล่อยให้กรมธรรม์ขาดอายุและยกเลิกไป รวมกว่า 6.7แสนฉบับ และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง.
⭕โดย 3 อันดับแรกที่ถูกยกเลิกไปมากที่สุดคือ
1.ประกันชีวิตตลอดชีพ
2.ประกันออมทรัพย์
3.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
⭕ผลประโยชน์ที่เสียไป
1.เสียประโยชน์ด้านความมั่นคงทางรายได้ ในกรณีการทำประกันคุ้มครองการเจ็บป่วย หรือการประกันอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยจะได้เงินทดแทนเพื่อใช้ในการเลี้ยงชีพในกรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงได้
2.เสียประโยชน์ด้านความคุ้มครองแก่คนข้างหลัง หากเราเกิดเสียชีวิตกะทันหัน ภาระหนี้สินทั้งหมดจะตกอยู่ที่คนข้างหลัง เพราะไม่มีประกันช่วยแบกความเสี่ยง
3.เสียสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี เพราะว่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
4.เสียสิทธิ์ด้านอื่น ๆ เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดระยะเวลาหนึ่ง ก็จะมีมูลค่าเงินสด ซึ่งผู้เอาประกันสามารถขอกู้เงินจำนวนหนึ่งตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไปใช้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำได้
⭕จ่ายประกันชีวิตไม่ไหว ทำอย่างไร
1.ขอยกเลิกกรมธรรม์ : เพื่อรับเงินสดแต่เงินที่จะได้นั้น ขึ้นอยู่กับการจ่ายเบี้ยประกัน และความคุ้มครองของสัญญาก็จะสิ้นสุดลง
2.ขอใช้มูลค่าเงินสำเร็จ : คือการหยุดจ่ายเบี้ยประกัน ทำให้สิทธิ์คุ้มครองอาจลดลง แต่ยังคุ้มครองจนครบสัญญาตามเดิม และเมื่อครบสัญญาก็จะได้รับเงินคืนเท่ากับจำนวนทุนประกัน
3.ขอขยายเวลาคุ้มครอง : คือไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกัน แต่ยังมีความคุ้มครองเท่าเดิม เปลี่ยนแค่ระยะเวลาคุ้มครองนั้นจะลดลง ขึ้นอยู่กับว่าเราจ่ายเบี้ยประกันมาแล้วเท่าไหร่จากจำนวนปีทั้งหมด ถ้าจ่ายน้อย ความคุ้มครองก็จะขยายต่อไปจากวันที่หยุดจ่ายเบี้ยประกันไม่นาน และการขยายเวลาคุ้มครองอาจจะไม่ได้รับเงินคืนทันทีหรือไม่ก็ไม่ได้รับเงินตอนครบสัญญา
.
#ขอขอบคุณข้อมูลจาก: FB. aomMONEY

ตัวอย่าง : ประกันขาดต่ออายุ ขอกลับคืนสถานะกรมธรรม์

กลุ่มคำถาม: ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: อินทราชัย สิมะพิเชฐ
วันเวลาที่ตอบ: 10 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
จากคำถามเดิมครับ ขอถามต่อ ประกันขาดต่ออายุ ขอกลับคืนสถานะกรมธรรม์
Q : ทำประกันชีวิตมา 2 ปี พอกำลังจะเข้าปีที่ 3 ไม่ได้จ่ายเบี้ยขาดช่วงไปประมาณ 7 เดือนไปขอต่อใหม่โดยจ่ายเบี้ยย้อนหลังด้วย หลังจากต่ออายุได้ 1 ปีเต็มเกิดเสียชีวิตเนื่องจากโรคเบาหวานซึ่งเคยตรวจพบครั้งแรกในช่วงปีที่ 2ที่ทำประกัน จึงอยากเรียนถามว่ากรณีนี้สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่ และมีเงื่อนไขอย่างไร..ขอบคุณครับ
A : การ ขาดส่งเบี้ยประกันชีวิตมีผลทำให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ แต่เมื่อจ่ายเบี้ยประกันภัยย้อนหลังกรมธรรม์ก็จะมีผลเหมือนเดิม แต่จะต้องมีการแถลงข้อความในใบคำขอขึ้นมาใหม่ หากแถลงข้อความเกี่ยวกับสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริง บริษัทฯก็สามารถบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปี โดยต้องนับจากวันที่ทำประกันภัยในช่วงที่ 2 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1186 สายด่วนประกันภัยค่ะ ชื่อผู้ตอบ : คุ้มครองสิทธิประโยชน์ การบอกล้างสัญญาให้เป็นโมฆียะกรรมนั้น บ.ประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันที่จ่ายไปแล้ว ตั้งแต่ช่วงแรกของสัญญา หรือตั้งแต่ช่วงที่สองของสัญญาครับ ในกรณีของผมถูกบอกล้าง เพราะขาดส่งเบี้ยเพียงไม่กี่วัน หลังจากส่งเบี้ยมาเป็นเวลา 3 ปี และส่งเบี้ยต่อเนื่องมาอีก 4 เดือน พอดีเกิดอุบัติเหตุ แต่ดันบอกล้างประกันสุขภาพได้
คำตอบ: การบอกเลิกสัญญาจะเป็นในช่วงที่ 2 เพราะเนื่องจากในช่วงแรกเป็นการสิ้นผลบังคับโดยการไม่ส่งเบี้ยประกันภัย ส่วนการบอกเลิกสัญญาประกันสุขภาพเนื่องจากเป็นสัญญาปีต่อปีจึงสามารถไม่ต่อสัญญาได้ค่ะ
หากท่านต้องการที่จะปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ พรบ. ประกันรถ ประกันภัยต่างๆ หรือสนใจสมัครเป็นสมาชิกตัวแทนนายหน้าเพื่อรับส่วนลด หรือต้องการทำเป็นอาชีพเสริมทางทีมเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน ยินดีให้บริการและคำปรึกษา
สนใจสมัครสมาชิกคลิกที่นี่ : สมัครสมาชิก
ไอดีไลน์ : 0615414989
เบอร์โทรศัพท์ : 061-541-4989
ซื้อประกันภัยออนไลน์ คลิก : https://prakuntookdee.724friends.com/